+31 6 46 24 54 43 marcel@ysselmuiden.nl
Selecteer een pagina

Algemeen ziekenhuis, Bratislava Hospital Slovakije

De grootste investeringsmaatschappij van Slovakije heeft zich gekandideerd voor een DBMFO voor een nieuw ziekenhuis in de hoofdstad van Slovakije, Bratislava.  Deze investeringsmaatschappij heeft niet alleen ziekenhuizen in beheer, maar is tevens zorgverzekeraar. Het ziekenhuis is compact en gericht op het leveren van hoge kwaliteit van zorg en is patiënt georiënteerd. Principes van standaardisatie en een modulaire opzet zorgen ervoor dat er geen onnodig capaciteitsoverschot of tekort ontstaat. Tevens is gebruik gemaakt van Evidence Based Design (EBD) technieken om te zorgen dat er een accentverschuiving kan plaatsvinden van zorg naar preventie.

 

 


werkzaamheden verricht bij DHA architetecten, illustraties EGM architecten, dJGA architecten

 

 

Kengetallen:

oppervlakte: 65.000 m2 bvo

ontwerp: 2014-2015

aantal bedden: 700

bouwkosten: 92 miljoen

 

2014-2015