+31 6 46 24 54 43 marcel@ysselmuiden.nl
Selecteer een pagina

Algemeen ziekenhuis, Jyväskylä Central Hospital Finland

Project omschrijving

De Finse opdrachtgever KSSHP heeft bewust gekozen voor de combinatie EGM architecten en JKMM architecten om enerzijds een state of the art ziekenhuis te laten ontwerpen passend bij de uitstekende zorg in Finland en anderzijds een ziekenhuis van architectonisch zeer hoge kwaliteit. Bijzonder is de lage dichtheid in de Central Finland Health Care district in midden Finland, de complexe besluitvormingsstructuur, de hoge eisen vanwege de klimatologische omstandigheden en locale geografische gegevens. EGM en JKMM zijn er in geslaagd om in een nauwe internationale samenwerking een toonaangevend, toekomst bestendig gebouw te ontwerpen waarin de meest geavanceerde zorgconcepten geïntegreerd zijn. De ontwikkeling van het ziekenhuis gaat gepaard met de introductie van operationele verbeteringen en efficiëntie waarbij een besparing van 15% verwacht wordt. Hierbij speelt optimale logistiek, energetische optimalisatie en de introductie van “Lean management” een belangrijke rol. Mede door de intergratie van eerstelijns zorg en revalidatie wordt gestreefd naar aandacht voor de volledige zorgketen.

Project: Details

Opdrachtgever: Jyväskylä District
Oppervlakte: 80.000 m2 bvo
Ontwerp: 2012-2015
Bouwkosten:  tussen 100 en 200 miljoen

Meest trots op

Hier ging de vraag verder dan de vertaalslag van programma van eisen naar ontwerp. De vraag begon bij de inrichting van de organisatie om het programma te maken, ondersteund door een deskundige uit Zwitserland. Ondanks de politieke krachten (ca 50 districten hebben bemoeienis) en uitdagingen op het gebied van landaankoop is het ontwerp gereed om verder uitgewerkt te worden.

Werkzaamheden:

  • Contractvorming
  • Projectopzet
  • Projectmanagement
  • Technische Coördinatie
  • Projectafhandeling

Teamgrootte 7 EGM architecten 6 JKMM architecten


Werkzaamheden verricht bij EGM, illustraties JKMM architecten