+31 6 46 24 54 43 marcel@ysselmuiden.nl
Selecteer een pagina

Laboratoriumgebouw Centre for human drug research Leiden

Het gebouw bestaat uit een eenvoudige rechthoekige doos van drie lagen, geplaatst tussen twee langwerpige, geperforeerde stalen schermen. In de context van een industrieterrein heeft het gebouw een eigen krachtige verschijningsvorm, waarbinnen eventuele uitbreidingen gemakkelijk waren te realiseren. De schermen weren de zon en temperen de wind, waardoor het gebouw het met een minimum aan installaties kan volstaan. De brede tussenruimte tussen de schermen en het gebouw doet tevens dienst als balkonstrook voor de aanliggende kantoren en als vluchtweg. Het eigenlijke gebouw is verdeeld in drie zones: een smalle kantoorstrook, een middenzone voor verkeer en installaties en een brede strook researchzalen. Het gebouw is in 2004 uitgebreid. Het Centrum for human drug research heeft, uit meer dan 50 inzendingen de nationale staalprijs 1996 gewonnen.


werkzaamheden verricht bij CEPEZED architecten

Kengetallen:

oppervlakte: 4.000 m2 bvo

ontwerp en bouw: 1993-1997

bouwkosten: 6 miljoen

1993-1997