+31 6 46 24 54 43 marcel@ysselmuiden.nl
Selecteer een pagina

UMCN St. Radboud, Heelkunde gebouw Nijmegen

Project omschrijving

In dit gebouw is onder andere een zorg-intensieve medische afdeling gehuisvest waarin zowel klinische als niet klinische functies zijn ondergebracht. Het gebouw is een technische hoogstand en telt 18 OK’s, 48 IC bedden en een verpleegafdeling met 217 bedden voor snijdende specialismen. In de MiteC OK is beeldvorming middels angio en MRI mogelijk wat internationaal academisch gezien uniek blijkt te zijn.

Project: Details

Opdrachtgever: Radboudumc
Oppervlakte: 37.000 m2 bvo
Ontwerp: 2005-2008
Uitvoering: 2008-2011
Bouwkosten: 74 miljoen

Meest trots op

Tijdens de uitvoering veranderde de lange termijn visie van het bestuur. Dit leidde tot een flinke functionele programma wijziging en dat er op het gebouw twee extra lagen gebouwd werden en dat de er een substantieel deel van het gebouw tijdens de bouw her-ontworpen moest worden. Het restaurant, dialyse-afdeling en zalencentrum zijn eruit gegaan en is er een complete verpleegafdeling toegevoegd. Deze aanpassing mocht bovendien weinig invloed hebben op de uitvoeringsduur, wat ook gelukt is.

Werkzaamheden:

  • Contractvorming
  • Projectopzet
  • Projectleiding
  • Projectafhandeling

Teamgrootte 9 EGM architecten, 2 EGM adviseurs


Werkzaamheden verricht bij EGM, foto’s EGM architecten