+31 6 46 24 54 43 marcel@ysselmuiden.nl
Selecteer een pagina

Rechten faculteit Radboud Universiteit Nijmegen

Dit ontwerp betreft een niet gewonnen betaalde selectie waarin alle adviseurs inclusief landschapsarchitect onder de architect vielen. Het gebouw is de eerste van een reeks in het ontwikkelingsgebied Zuidwestflank Heyendaal-Zuid. Het universiteitsgebouw huisvest de Faculteit der Rechtsgeleerdheid met daarin onderwijsruimten, restaurant en bibliotheek. Tevens is er een ondergrondse parkeergarage voorzien.

 


werkzaamheden verricht bij EGM architecten, illustraties EGM architecten

Kengetallen:

oppervlakte: 13.000 m2 bvo

ontwerp: 2010

bouwkosten: 22 miljoen

2010