+31 6 46 24 54 43 marcel@ysselmuiden.nl
Selecteer een pagina
Michalovce Hospital Slovakije

Michalovce Hospital Slovakije

Michalovce Ziekenhuis Slovakije

Project omschrijving

In opdracht van de grootste zorg aanbieder van Slovakije is een compact ontwerp gemaakt die zorg biedt voor de inwoners van de stad Michalovce in het oosten van Slovakije. Het ontwerp is vooral gericht door efficiënte werkprocessen en lage kosten in combinatie met toekomstbestendigheid.

Project Details

Opdrachtgever: Svet zdravia
Oppervlakte: 21.000 m2 bvo
Ontwerp: 2014-2015
Aantal bedden: 290
Bouwkosten: ca 20 miljoen

Meest trots op

Ondanks het krappe budget is door een lean aanpak dit buitenlandse project binnen de kaders gebleven. Het project is een goed voorbeeld van het werk van Dutch Health Architects door de combinatie van een senior architect van EGM architecten te laten samenwerken met een team van dJGA architecten. Het nieuwe werken en moderne communicatie middelen hebben hun nut bewezen waardoor afstand geen issue was.

Werkzaamheden:

 • Projectacquisitie en contractvorming
 • Projectopzet (DHA)
 • Projectmanagement
 • Projectafhandeling

Teamgrootte 4 DHA, 3 overige adviseurs


Werkzaamheden verricht bij DHA, illustraties EGM architecten dJGA architecten

Algemeen ziekenhuis ZNA Antwerpen België

Algemeen ziekenhuis ZNA Antwerpen België

Algemeen ziekenhuis ZNA Antwerpen België

Project omschrijving

Dit ziekenhuis is als DBMO project voor MBG Antwerpen ontwikkeld als vervangingsnieuwbouw voor de zorgorganisatie ZNA. Samenwerking is onder andere gezocht met Arcadis België, en de Pritzker Prize winner Eduardo Souto de Moura uit Portugal. De ziekenhuisstructuur is universeel, flexibel en efficiënt en gebaseerd op eenduidige constructies, en een geavanceerde logistieke en technische infrastructuur.

Project Details

Opdrachtgever: MBG Antwerpen
Oppervlakte: 65.000 m2 bvo
Ontwerp: 2011-2012
Aantal bedden: 400
Bouwkosten: 112 miljoen

Meest trots op

Het resultaat van de samenwerken met een Belgische aannemer, een Pritzker Prize-winnaar Portugese architect Eduardo Souto de Moura in een complexe Design and Build competitie waarbij ook de locatie in de keuze een rol speelde.

Werkzaamheden:

 • Contractvorming
 • Projectopzet
 • Projectleiding
 • Technische Coördinatie
 • Projectafhandeling

Teamgrootte 7 EGM architecten 2 EGM adviseurs

 


Werkzaamheden verricht bij EGM, illustraties EGM architecten, E. Souto da Moura

 

Parkeergarage Scheldekaaien Antwerpen België

Parkeergarage Scheldekaaien Antwerpen België

Parkeergarage Scheldekaaien Antwerpen België

Project omschrijving

Dit DBMO plan in opdracht van MBG Antwerpen, maakt deel uit van het masterplan Scheldekaaien, die een deel van de Antwerpse kaders transformeert tot een fraai en aangenaam parklandschap. Hierbij wordt middels een geïntegreerde waterkering tevens de bescherming van het historisch centrum tegen hoogwater verbeterd. De langgerekte parkeergarage biedt aan meer dan 1000 auto’s plaats en volgt de kromming van de Schelde. Het dak vormt een begroeid dijklichaam dat als waterkering dienst zal doen. Het ontwerp is met veel licht en lichte kleuren overzichtelijk en sociaal veilig. De garage biedt tevens plaats voor publieke functies en een fietsenstalling. Een deel van de historische vestingwerken van de stad, dat nu nog onder de grond verborgen is, wordt dankzij het uitgraven van de garage zichtbaar gemaakt. De hoofdingang vormt de noordelijke beëindiging van de bijzondere garage.

Project Details

Opdrachtgever: MBG België
Oppervlakte: 31.000 m2 bvo
Ontwerp: 2011-2012
Bouw: Uitgesteld
Bouwkosten: ca 25 miljoen

Meest trots op

Het resultaat van het samenwerken met een Belgische aannemer een parkeerexploitant en de gemeente waardoor de zoektocht naar optimalisaties geleidt heeft tot verbeterde efficientie, functionaliteit en architectuur en tegelijkertijd verlaagde bouwkosten. Vanwege prioriteitstelling van de gemeente is het project uitgesteld.

Werkzaamheden:

 • Contractvorming
 • Projectopzet
 • Projectafhandeling

Teamgrootte 3 EGM architecten


Werkzaamheden verricht bij EGM, illustraties EGM architecten

Algemeen ziekenhuis, Jyväskylä Central Hospital Finland

Algemeen ziekenhuis, Jyväskylä Central Hospital Finland

Algemeen ziekenhuis, Jyväskylä Central Hospital Finland

Project omschrijving

De Finse opdrachtgever KSSHP heeft bewust gekozen voor de combinatie EGM architecten en JKMM architecten om enerzijds een state of the art ziekenhuis te laten ontwerpen passend bij de uitstekende zorg in Finland en anderzijds een ziekenhuis van architectonisch zeer hoge kwaliteit. Bijzonder is de lage dichtheid in de Central Finland Health Care district in midden Finland, de complexe besluitvormingsstructuur, de hoge eisen vanwege de klimatologische omstandigheden en locale geografische gegevens. EGM en JKMM zijn er in geslaagd om in een nauwe internationale samenwerking een toonaangevend, toekomst bestendig gebouw te ontwerpen waarin de meest geavanceerde zorgconcepten geïntegreerd zijn. De ontwikkeling van het ziekenhuis gaat gepaard met de introductie van operationele verbeteringen en efficiëntie waarbij een besparing van 15% verwacht wordt. Hierbij speelt optimale logistiek, energetische optimalisatie en de introductie van “Lean management” een belangrijke rol. Mede door de intergratie van eerstelijns zorg en revalidatie wordt gestreefd naar aandacht voor de volledige zorgketen.

Project: Details

Opdrachtgever: Jyväskylä District
Oppervlakte: 80.000 m2 bvo
Ontwerp: 2012-2015
Bouwkosten:  tussen 100 en 200 miljoen

Meest trots op

Hier ging de vraag verder dan de vertaalslag van programma van eisen naar ontwerp. De vraag begon bij de inrichting van de organisatie om het programma te maken, ondersteund door een deskundige uit Zwitserland. Ondanks de politieke krachten (ca 50 districten hebben bemoeienis) en uitdagingen op het gebied van landaankoop is het ontwerp gereed om verder uitgewerkt te worden.

Werkzaamheden:

 • Contractvorming
 • Projectopzet
 • Projectmanagement
 • Technische Coördinatie
 • Projectafhandeling

Teamgrootte 7 EGM architecten 6 JKMM architecten


Werkzaamheden verricht bij EGM, illustraties JKMM architecten

Gespecialiseerd Oncologie Ziekenhuis in Changyuan, Henan China

Gespecialiseerd Oncologie Ziekenhuis in Changyuan, Henan China

Gespecialiseerd Oncologie Ziekenhuis in Changyuan, Henan China

De opdrachtgever heeft voor het ontwerp van dit ziekenhuis gekozen voor Nederlandse partijen vanwege de uitstekende reputatie en prestaties van het Nederlandse zorgsysteem en goed doordachte zorghuisvesting. In het gebouw vinden oncologisch onderzoek, behandeling inclusief radiotherapie en operaties plaats. De kliniek is onderdeel van een grootschalige projectontwikkeling in de provincie Henan en bedient de inwoners van dit gebied in het binnenland van China. Het ziekenhuis zal jaarlijks ca. 13.000 patiënten ontvangen.

 

 

 

 


werkzaamheden verricht bij DHA architetecten, illustraties EGM architecten, dJGA architecten

 

 

 

Kengetallen:

oppervlakte: 65.000 m2 bvo

ontwerp: 2012-2013

aantal bedden: 500

bouwkosten: 135 miljoen

2012-2013