+31 6 46 24 54 43 marcel@ysselmuiden.nl
Selecteer een pagina
Nieuwbouw / uitbreiding hoofdkantoor VDL

Nieuwbouw / uitbreiding hoofdkantoor VDL

Hoofdkantoor VDL Eindhoven

Project omschrijving

Dit gebouw is een forse uitbreiding van de bestaande ikonisch gebouw aan de A2. Naast kantoren voor de VDL HQ is in het gebouw een showroom en auditorium aanwezig om VDL klanten inzicht te geven in de mooie ontwerpen en uitvindingen van dit veelzijdig bedrijf. Onder het bestaande parkeerterrein wordt een parkeergarage van maar liefst 4.500 m2 bvo.

Project: Details

Opdrachtgever: VDL Eindhoven
Oppervlakte: ca. 16.000 m2 bvo
Ontwerp: 2016
Uitvoering: 2017-2018
Bouwkosten: ca. 13 miljoen

Werkzaamheden:

 • Projectleiding planvorming
 • Contractvorming naar opdrachtgever en onderaanneemers.
 • Opstart realisatie

Teamgrootte 5 Hurks bouw, 12 onderaannemers


Werkzaamheden verricht bij Hurks, foto’s en video Franken architectuur

Onderzoek- en Diagnostiekgebouw Amsterdam 
(O|2 gebouw VU)

Onderzoek- en Diagnostiekgebouw Amsterdam 
(O|2 gebouw VU)

Onderzoek- en Diagnostiekgebouw Amsterdam (O|2 gebouw VU)

Project omschrijving

Dit spannend gebouw voor biomedisch en biochemisch onderwijs en onderzoek ligt aan de zuidas en is gekenmerkt door de hoge constructieve en functionele complexiteit. Het O2 gebouw is als pilot volledig in BIM uitgewerkt. Ondanks de uitdagende constructieve “mikado’s” is veel flexibiliteit gecreëerd voor laboratorium-modules. Door goede logistieke routes en open ruimtes af te wisselen, zijn vele mogelijkheden voor ontmoeting, studie, werk en ontspanning gemaakt. Bovendien ontbreken auditorium, winkels, horeca en terrassen niet. Een sierlijke toevoeging aan de zuidas!

Project: Details

Opdrachtgever: Vrije Universiteit Amsterdam
Oppervlakte: 33.000 m2 bvo
Ontwerp: 2009-2012
Uitvoering: 2013-2015
Bouwkosten: 67 miljoen

Meest trots op

Het gebouw is oorspronkelijk ontworpen voor de VU medisch Centrum en overgedragen aan een andere opdrachtgever vóór de start bouw. Het ontwerp bleek voldoende flexibiliteit te zijn dat het in relatief korte tijd aan de nieuwe eisen van de nieuwe opdrachtgever aangepast kon worden. Zowel de architect als de constructeur hebben met een BIM model gewerkt waarbij regelmatig clash detection plaats vond. De constructie is uitdagend spannend en geen eenvoudige opgave voor de constructeur.

Werkzaamheden:

 • Contractvorming
 • Projectopzet
 • Projectafhandeling
 • BIM pilot

Teamgrootte 12 EGM architecten


Werkzaamheden verricht bij EGM, foto’s EGM architecten

Algemeen ziekenhuis ZNA Antwerpen België

Algemeen ziekenhuis ZNA Antwerpen België

Algemeen ziekenhuis ZNA Antwerpen België

Project omschrijving

Dit ziekenhuis is als DBMO project voor MBG Antwerpen ontwikkeld als vervangingsnieuwbouw voor de zorgorganisatie ZNA. Samenwerking is onder andere gezocht met Arcadis België, en de Pritzker Prize winner Eduardo Souto de Moura uit Portugal. De ziekenhuisstructuur is universeel, flexibel en efficiënt en gebaseerd op eenduidige constructies, en een geavanceerde logistieke en technische infrastructuur.

Project Details

Opdrachtgever: MBG Antwerpen
Oppervlakte: 65.000 m2 bvo
Ontwerp: 2011-2012
Aantal bedden: 400
Bouwkosten: 112 miljoen

Meest trots op

Het resultaat van de samenwerken met een Belgische aannemer, een Pritzker Prize-winnaar Portugese architect Eduardo Souto de Moura in een complexe Design and Build competitie waarbij ook de locatie in de keuze een rol speelde.

Werkzaamheden:

 • Contractvorming
 • Projectopzet
 • Projectleiding
 • Technische Coördinatie
 • Projectafhandeling

Teamgrootte 7 EGM architecten 2 EGM adviseurs

 


Werkzaamheden verricht bij EGM, illustraties EGM architecten, E. Souto da Moura

 

Parkeergarage Scheldekaaien Antwerpen België

Parkeergarage Scheldekaaien Antwerpen België

Parkeergarage Scheldekaaien Antwerpen België

Project omschrijving

Dit DBMO plan in opdracht van MBG Antwerpen, maakt deel uit van het masterplan Scheldekaaien, die een deel van de Antwerpse kaders transformeert tot een fraai en aangenaam parklandschap. Hierbij wordt middels een geïntegreerde waterkering tevens de bescherming van het historisch centrum tegen hoogwater verbeterd. De langgerekte parkeergarage biedt aan meer dan 1000 auto’s plaats en volgt de kromming van de Schelde. Het dak vormt een begroeid dijklichaam dat als waterkering dienst zal doen. Het ontwerp is met veel licht en lichte kleuren overzichtelijk en sociaal veilig. De garage biedt tevens plaats voor publieke functies en een fietsenstalling. Een deel van de historische vestingwerken van de stad, dat nu nog onder de grond verborgen is, wordt dankzij het uitgraven van de garage zichtbaar gemaakt. De hoofdingang vormt de noordelijke beëindiging van de bijzondere garage.

Project Details

Opdrachtgever: MBG België
Oppervlakte: 31.000 m2 bvo
Ontwerp: 2011-2012
Bouw: Uitgesteld
Bouwkosten: ca 25 miljoen

Meest trots op

Het resultaat van het samenwerken met een Belgische aannemer een parkeerexploitant en de gemeente waardoor de zoektocht naar optimalisaties geleidt heeft tot verbeterde efficientie, functionaliteit en architectuur en tegelijkertijd verlaagde bouwkosten. Vanwege prioriteitstelling van de gemeente is het project uitgesteld.

Werkzaamheden:

 • Contractvorming
 • Projectopzet
 • Projectafhandeling

Teamgrootte 3 EGM architecten


Werkzaamheden verricht bij EGM, illustraties EGM architecten

Gespecialiseerd Oncologie Ziekenhuis in Changyuan, Henan China

Gespecialiseerd Oncologie Ziekenhuis in Changyuan, Henan China

Gespecialiseerd Oncologie Ziekenhuis in Changyuan, Henan China

De opdrachtgever heeft voor het ontwerp van dit ziekenhuis gekozen voor Nederlandse partijen vanwege de uitstekende reputatie en prestaties van het Nederlandse zorgsysteem en goed doordachte zorghuisvesting. In het gebouw vinden oncologisch onderzoek, behandeling inclusief radiotherapie en operaties plaats. De kliniek is onderdeel van een grootschalige projectontwikkeling in de provincie Henan en bedient de inwoners van dit gebied in het binnenland van China. Het ziekenhuis zal jaarlijks ca. 13.000 patiënten ontvangen.

 

 

 

 


werkzaamheden verricht bij DHA architetecten, illustraties EGM architecten, dJGA architecten

 

 

 

Kengetallen:

oppervlakte: 65.000 m2 bvo

ontwerp: 2012-2013

aantal bedden: 500

bouwkosten: 135 miljoen

2012-2013